Privacy

Privacybeleid

 

Inleiding:

Hygienic Care te Vroomshoop heeft een privacy beleid opgesteld om te voldoen aan eisen van professionaliteit en de wettelijke verplichtingen waaronder die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacy beleid is vermeld op de website https://www.hygieniccare.nl

Een actuele versie van het privacy beleid kan altijd worden aangevraagd via info@hygieniccare.nl

Het privacy beleid wordt minimaal een keer per jaar geƫvalueerd en indien nodig gewijzigd.

Uitgangspunt:

De onderneming verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • het versturen van e-mail voor de offerte, facturatie, rapportage en overig zakelijke communicatie;
 • een incidentele nieuwsbrief via mail.

Relaties kunnen altijd verzoeken om:

 • inzage van zijn gegevens;
 • wijziging of verwijderen van gegevens.

Een verzoek voor verwijderen van de gegevens kan alleen worden uitgevoerd als de wettelijke regels dit toestaan. Een schriftelijk verzoek kan worden gestuurd aan info@hygieniccare.nl

Beveiliging:

Hygienic Care heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen die in voldoende mate zeker stellen dat gegevens niet verloren gaan, onjuist zijn of door onbevoegden kunnen worden ingezien.

Bewaartermijn:

Na beƫindiging van de relatie zullen er geen nieuwsbrieven meer toegezonden worden.

Een relatie die in de afgelopen vijftien jaar geen zakelijk contact heeft gehad wordt geacht te zijn uitgeschreven op de datum van het laatste contact. De gegevens worden om die reden dan verwijderd.

De gegevens van relaties:

Een persoon of instelling die relatie wil worden maakt dat kenbaar door telefonisch contact op te nemen, een bericht te sturen via mail/post, of door persoonlijk contact. De gegevens die verkregen worden zijn:

 • persoonlijke gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoon, email en webpagina en beroep).
 • registratie van afgenomen artikelen en verrichtingen, bevindingen, offertes en facturen.

Gebruik van gegevens:

De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor:

 • een incidentele nieuwsbrief via email te verzenden
 • een factuur via email te verzenden
 • een werkverslag via email te verzenden
 • afspraak bevestiging

De gegevens worden in een elektronisch dossier opgenomen. We verstrekken deze gegevens als dat:

 • wettelijk is verplicht aan de in de wet genoemde instanties
 • of noodzakelijk is voor enig overleg met leverancier

De website:

Via de website kan iedereen een vraag stellen door in de contactpagina op de link in het email adres te klikken. Door het bericht te versturen geeft u toestemming om de gegevens te gebruiken voor het beantwoorden van uw bericht of te voldoen aan het verzoek in het bericht.